Ryszard Kulik.jpg,10x15_do_publikacji.jpg

Ryszard Kulik jest radcą prawnym (praktykiem), który od 1993 r. związał swoją drogę zawodową z obsługą prawną administracji drogowej. To jest od pierwszej reformy drogownictwa, kiedy to oddzielono wykonawstwo drogowe od części administracyjnej, poprzez reformę z lat 1998/99, kiedy drogi podzielono na te, podporządkowane rządowi (krajowe) i te, zwane samorządowymi, podległe samorządom (wojewódzkim, powiatowym, gminnym) do chwili obecnej.
Obowiązki swoje wykonywał w administracji drogowej, zajmującej się wszystkimi wymienionymi kategoriami dróg. Niezależnie od tego, współpracował jako autor komentarzy prawnych, z redakcją Polskich Dróg, w swoim czasie z najpoczytniejszym periodykiem branżowym zajmującym się drogami.

Informujemy, że od dnia 01.01.2022 nowa usługa korzystania z porad prawnych jest dostępna w ramach aktywnej licencji dla każdego użytkownika LP-Portal. Szukaj nowej funkcji w menu głównym LP-Portalu!

książki prawnicze

Ustawa o drogach publicznych

Wstęp do komentarza do ustawy o drogach publicznych
Wstęp

20 listopada 2021

Placeholder Image
Artykuł 1 - Definicja

2 maja 2022

Placeholder Image
Artykuł 2 - Rodzaje dróg

5 maja 2022

Placeholder Image
Artykuł 2a - Własność

5 maja 2022

Placeholder Image
Zastosowanie w praktyce

13 maja 2022

Placeholder Image
Zastosowanie art. 2a ustawy drogowej w praktyce – kontynuacja

22 maja 2022

Placeholder Image
Artykuł 3 - Dostępność dróg

29 maja 2022

Placeholder Image
Artykuł 4 - Definicje

24 maja 2022