top of page

Pytanie: Odwołanie od decyzji na zajęcie pasa drogowego

Pytanie:

Od jakiegoś czasu (od czasów pandemii w celu ograniczenia wątpliwych kontaktów z osobami trzecimi podpisującymi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania...) wprowadziłam do decyzji na zajęcie pasa zapis z art. 130, par.4 KPA o wykonalności decyzji. Wydaje m się, że chyba jednak w pouczeniu mam bałagan bo znajduje się tam zapis:
"Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania"
No przecież w świetle w/w kpa już nie przysługuje odwołanie. Jak nie odwołanie do SKO to co? Skarga do WSA?
Proszę o naprowadzenie na właściwe tory:-)

Odpowiedź:
Faktycznie zapis 130 par 4,dodany tuż przed pandemią (zatem przepis nie ma żadnego związku z pandemią, a został wprowadzony w toku normalnej nowelizacji), stanowi o możliwości wykonania decyzji przed upływem ustawowego terminu po spełnieniu określonych w przepisie przesłanek.
„Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.”
Moim zdaniem mamy do czynienia z dwoma różnymi sprawami:
1/ ogólną -prawo do odwołania
2/ szczególną- prawo do szybszego wykonania decyzji

Omawiana sytuacja oczywiście powoduje dylemat prawny nieopatrznie wywołany przez ustawodawcę. Niemniej jednak dostępne, nowe orzecznictwo wskazuje, że są to jednak dwie różne sytuacje, które powinny być traktowane oddzielnie.
Zdaniem opiniującego, prawo do odwołania jest prawem podmiotowym i nie może podlegać ograniczeniom
Zatem, wracając do tematu pouczenia, powinny być w tym przypadku dwa:
1/ o możliwości odwołania
2/ to wynikające z art. 130 par 4 kpa

Uwaga dodatkowa- zapewne to drugie pouczenie odniesie skutek psychologiczny, „że nie warto”.

7 sierpnia 2023 r.
Ryszard Kulik

bottom of page