top of page

Pytanie: „Decyzja bezterminowa na zajęcie pasa, a zmiana stawki i właściciela"

Pytanie:

„Wydaliśmy w roku 2012 decyzję (niestety bezterminową) na zajęcie pasa w celu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej. W dniu 31.12.2023 r. właściciel firmy chce wygasić jednoosobową działalność gospodarczą. Jednocześnie nowy właściciel chce złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie tejże infrastruktury (od 01.12.2024 r.) i teraz pytanie czy prawidłowym będzie postępowanie:
1. Dotychczasowy właściciel składa wniosek o zmianę decyzji i zmieniam decyzję z 2012 r.
w zakresie obowiązywania, tj. do 31.12.2024 r.
2. Nowa spółka składa wniosek o wydanie i ją otrzyma (umieszczenie od 01.01.2024 r.)
3. Co ze stawką, która została obniżona po drodze? Naliczyłabym po obowiązującej choć będzie
o wiele niższa niż poprzednia opłata.”

Odpowiedź:
1/ Okres jest gorący (koniec roku), z tego względu konieczne jest szybkie działanie
2/ Zasada - w obrocie prawnym winna się znajdować jedna decyzja
3/ Pech chciał że decyzja jest bezterminowa (to nie umowa cywilna, dlatego o terminie należy zawsze pamiętać).
4/ Obydwa sposoby są w zasadzie prawidłowe, albo skorzystanie z art. 104 kpa (decyzja) albo 155 kpa (zmiana, uchylenie decyzji).
5/ Przy art. 155 ok. wniosek o zmianę decyzji w zakresie zmian podmiotowych plus zgoda nowego właściciela na wejście w prawa poprzednika prawnego (vide art. 155-za zgodą). Przy okazji można zmienić stawkę-pytanie czy się zgodzi?. Przy okazji. Istota stawki w pos. administracyjnym polega na tym że nie można jej zmienić (jeśli już jest) bez zgody strony decyzji. Na tym polega min . zasada trwałości decyzji - zmieniamy ją w razie konieczności, a nie jak się nam chce (to drugie w postępowaniu cywilnym).
6/ Drugi sposób, z art. 104 kpa bardziej skomplikowany. Zobligowanie następcy prawnego do złożenia nowego wniosku, Uchylenie w trybie 155 dotychczasowej decyzji. Wydanie nowej decyzji.
Skutek- w obrocie prawnym jest nowa decyzja a nie zmieniona stara. Pytanie czy nowy adresat decyzji zwróci uwagę na zmianę stawki w toku procedowania.

Uwaga dodatkowa co do stawki – stara stawka w przypadku trybu w zakresie zmiany decyzji jest prawidłowością (zasada stałości prawa). Można ją zmienić za zgodą strony.

Wniosek – wybór należy do prowadzącego sprawę.
W razie dalszych wątpliwości a raczej w tym przypadku dylematu proszę o telefon


19 grudnia 2023 r.
Ryszard Kulik

bottom of page