top of page

Pytanie: „ Publikowanie zmian w organizacji ruchu na drogach wewnętrznych oraz drogach publicznych w BIP"

Pytanie:

„Proszę o opinię prawną w zakresie, czy zarządca drogi zobowiązany jest do opublikowania zmian
w organizacji ruchu na drogach wewnętrznych oraz drogach publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej.”


Odpowiedź:

W pierwszym rzędzie uwaga formalna – odpowiedzi publikowane w tym zbiorze nie są opiniami prawnymi, a jedynie konsultacjami prawnymi. Opinia prawna wymaga najogólniej rzecz ujmują pełnego dostępu do dokumentacji konkretnej sprawy i dalszych czynności z udziałem zainteresowanych – nie o to w tego rodzaju sprawach chodzi.
Przechodząc do rzeczy Biuletyn Informacji Publicznej powstał na bazie ustawy z dnia 6 września 2001r.
o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 902), a ściślej rzecz ujmując rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy z 2007 r.
W art. 6 tej ustawy określony jest katalog dokumentów, które winny być publikowane w BIP-ie. Katalog jest otwarty i do tego ogólny (podział przedmiotowy ) – i to może rodzić problemy interpretacyjne.
W mojej ocenie zmiany w organizacji ruchu to dokumenty głównie o charakterze technicznym
i ich miejsce jest w dokumentacji drogi, a nie na stronie BIP. Są to informacje zbyt szczegółowe,
gdyż BIP wg przytoczonej ustawy służy informacji publicznej w szerszym zakresie. Zgodnie z art. 6 chodzi o status, zakres działania, stan majątkowy, dokumentacje działalności itp., a nie dokumenty mniej istotne służące realizacji zadań o szerszym zakresie przedmiotowym.


2 października 2023 r.
Ryszard Kulik

bottom of page