road-no-3-top-mountains-with-green-jungl
IKONA_20lat.png

O DROGACH WIEDZIEĆ WIĘCEJ...

Lehmann + Partner Polska Sp. z o. o. jest wiodącym dostawcą danych drogowych dla Zarządców dróg wszystkich szczebli. Jednym z głównych priorytetów firmy jest indywidualne podejście do każdego klienta oraz gwarancja najwyższej jakości oferowanych usług. Wizytówką firmy jest zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem przy tworzeniu cyfrowych banków danych drogowych oraz flota specjalistycznych pojazdów wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt pomiarowy wykorzystywany do badań dróg.
W 2021 roku świętowaliśmy jubileusz 20-lecia swojej działalności.

NASZE USŁUGI

FOTOREJESTRACJA.png

FOTOREJESTRACJA DRÓG

EWIDENCJA_DROG.png

EWIDENCJA DRÓG I OBIEKTÓW MOSTOWYCH

Efektywna metoda dokumentacji pasa drogowego, która stanowi istotne uzupełnienie ewidencji dróg w postaci tradycyjnej „Książki drogi”.
Jej podstawową zaletą jest przedstawienie rzeczywistej sytuacji w terenie oraz szeroki zakres możliwości pozyskania danych bezpośrednio ze zdjęć. Kamery skalibrowane są fotogrametrycznie, co pozwala na wykonywanie precyzyjnych pomiarów elementów widocznych na zdjęciach przy pomocy dedykowanego oprogramowania dostarczanego razem z dokumentacją. Precyzyjny system pozycjonowania GPS/INS rejestruje lokalizację każdego zdjęcia w celu umiejscowienia go na cyfrowej na mapie.

PRZEGLADY_DROG.png

PRZEGLĄDY DRÓG I OBIEKTÓW MOSTOWYCH

Wiedza na temat stanu nawierzchni jezdni, chodników i innych elementów pasa drogowego pozwala racjonalnie planować i zarządzać środkami na utrzymanie dróg. W naszej ofercie znajdują się przeglądy roczne i 5-letnie dróg wykonywane w oparciu o certyfikowane metody DSN i BIKB.

Usługi wykonujemy zgodnie z przepisami:

 • Ustawa Prawo Budowlane,
  art. 62,ust.1 pkt.1, 2 z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami

 • Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r

piktogram_rowery.png

INFRASTRUKTURA ROWEROWA

Wykonujemy fotorejestrację ścieżek rowerowych oraz szlaków turystycznych wraz z  zapisem ich rzeczywistego przebiegu w terenie. Pozyskany materiał zdjęciowy służy do wykonania inwentaryzacji infrastruktury (oznakowanie, oświetlenie, ławki, miejsca postojowe, itp.) jak również może być wykorzystany jako podstawa projektowania organizacji ruchu. 

Dane o sieci dróg rowerowych można zintegrować z portalem turystycznym, w celu opublikowania tych informacji również dla ludności.

SYSTEMY_ZARZADZANIA.png

OPROGRAMOWANIE ZARZĄDCY DROGI

Dostarczamy kompleksowe systemy dedykowane Zarządcom Dróg wszystkich szczebli administracyjnych. Przeglądarka LPViewer® jest przydatnym narzędziem umożliwiającym analizę fotorejestracji drogowej. System RoadMan® swoją funkcjonalnością obsługuje wszelkie procesy związane z codzienną pracą Zarządu Dróg. Aplikacja LP-Portal® jest usługą abonamentową, która zapewnia dostęp do niezbędnych danych oraz procesów wykonawczych z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową. Naszą ofertę uzupełnia aplikacja mobilna wspierająca pracę Zarządcy bezpośrednio w terenie LP-Drogomistrz®.

Obejmuje zebranie informacji dotyczącej parametrów technicznych dróg i obiektów mostowych, zagospodarowania i wyposażenia dróg, rzeczywistej treści oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń BRD. Wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opcjonalnie pozyskujemy szczegółowe dane dotyczące drzewostanu, reklam, oświetlenia, i innych elementów mienia komunalnego znajdującego się w pasie drogowym. Dane prezentowane są w dedykowanym oprogramowaniu w postaci planów sytuacyjnych oraz tabel Książki drogi, jak również w Formularzach Danych o Sieci Dróg Publicznych oraz w formie zestawień i statystyk.

PROJEKTY_ORGANIZACJI_RUCHU.png

PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU

Wykonujemy projekty stałej organizacji ruchu oraz projekty czasowe. Opracowanie zawiera lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych  oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pomagamy uzyskać niezbędne opinie oraz zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający ruchem.

Projekty wykonywane są wg aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

 

PLAN_ROZWOJU.png

PLAN ROZWOJU SIECI DROGOWEJ

Opracowanie Planu Rozwoju Sieci Dróg dla jednostki administracyjnej ma na celu wspomaganie zarządzania istniejącą siecią dróg oraz ułatwienie planowania inwestycji infrastrukturalnych. Studium zawiera ogólną charakterystykę regionu i istniejącego układu drogowego. Określa kierunki rozwoju sieci w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ruchu poprzez poprawę stanu nawierzchni i parametrów technicznych dróg.

 

piktogram_inne_uslugi.png

POZOSTAŁE USŁUGI

 • Ewidencja i diagnostyka drzew
  w pasie drogowym.

 • Ewidencja oświetlenia ulicznego.

 • Ewidencja reklam.

 • Ewidencja przystanków i tras komunikacji.

 • Dokumentacja skrzyżowań - szkice
  i dokumentacja fotograficzna.

 • Pomiar natężenia ruchu na drogach
  i przejazdach kolejowych.

 • Skaning laserowy korytarza drogi.

 • Dokumentacja inwestycji drogowych wraz z oceną stanu "przed i po".

 • Projekty docelowej sieci dróg oraz przeglądy dróg leśnych.

 
planowanie Travels

NASZA FIRMA

Założona 18 kwietnia 2001r w Koninie firma Lehmann + Partner Polska Sp. z o.o. jest wiodącym przedsiębiorstwem działającym w branży pomiarów drogowych, świadczącym usługi na terenie całego kraju. Naszym doświadczeniem wspieramy również Klientów na rynku brytyjskim, niemieckim oraz francuskim.

Od dwudziestu lat konsekwentnie stawiamy na rozwój firmy powiększając potencjał kadrowy, poszerzając zakres naszych usług oraz wdrażając kolejne autorskie programy do zarządzania infrastrukturą drogową. Wizytówką LPP jest również nasza flota pojazdów pomiarowych wyposażonych w najnowocześniejsze systemy do diagnostyki nawierzchni, fotorejestracji korytarza drogi czy pomiarów ścieżek rowerowych. Nasz zespół zawsze z uwagą wsłuchuje się w potrzeby Klienta, profesjonalnie realizując powierzone zadania.

Do grona naszych Klientów możemy zaliczyć 16 oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 12 Zarządów Dróg Wojewódzkich, 154 Zarządy Dróg Powiatowych, 430 Urzędów Miast i Gmin oraz 105 Nadleśnictw, jak również prywatne przedsiębiorstwa z branży drogowej, budowlanej oraz energetyki wiatrowej.

 

NASZA HISTORIA

Nagłówek Taxi na drodze

NASZE LICZBY

NASZA FLOTA

DSC_0205.jpg
LCMS
Diagnostyka nawierzchni jezdni
IMG_20170811_112526_edited.jpg
IRIS
Fotorejestracja korytarza drogi
Maveric.jpg
ATLAS
Pomiary ścieżek rowerowych

LCMS (ang. Laser Crack Measurement System) firmy Pavemetrics® generuje wysokiej rozdzielczości obraz 3D nawierzchni drogowej. Dane w sposób automatyczny są analizowane w celu detekcji uszkodzeń nawierzchni oraz obliczania pozostałych cech charakteryzujących stan drogi. Proces jest w pełni automatyczny, powtarzalny i odtwarzalny, a wiarygodność pomiarów dodatkowo potwierdzana jest na corocznych badaniach porównawczych z pojazdami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dokumentacja fotograficzna pasa drogi w formie zdjęć sekwencyjnych jest podstawowym narzędziem  wspierającym pracę Zarządcy drogi. Wszystkie nasze pojazdy bazują na naszej autorskiej technologii IRIS (ang. Integrated Road Information Scanner), której podstawą jest precyzyjny system pozycjonowania GPS/INS wspomagany czujnikiem pomiaru długości. Rejestracja realizowana jest z wykorzystaniem kamer o wysokiej rozdzielczości. Dokumentacja fotograficzna stanowi istotne uzupełnienie ewidencji dróg.

W naszej flocie posiadamy również pojazdy do zadań specjalnych. Wyposażone w napęd na 4 koła Quady mogą poruszać się niemal w każdych warunkach, a dzięki swoim niewielkim gabarytom zmieszczą się nawet w najwęższych uliczkach. Wyposażone w wysokiej jakości system pozycjonowania GPS/INS oraz zestaw kamer fotogrametrycznych mogą być stosowane do pomiarów ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych, a także dróg leśnych oraz trudnodostępnych dróg publicznych. 

 
Zdjęcie z lotu ptaka drogi

NASZA MISJA

Wspieranie Zarządców Dróg w optymalizacji ich codziennej pracy.

 

NASZE PROGRAMY

LP-Portal®Ewidencja dróg w przeglądarce internetowej

Nasz system przeglądarkowy LP-Portal® (wcześniej Vectraportal) to w pełni funkcjonalne narzędzie wspierające codzienną pracę Zarządcy dróg. Sercem systemu jest mapa internetowa, na której prezentowane są dane przestrzenne z pozostałych modułów aplikacji. Rozbudowany moduł statystyk zawiera już ponad 200 predefiniowanych raportów. Moduł edycji danych umożliwia wprowadzanie i aktualizację danych we wszystkich rejestrach. Każda zmiana jest automatycznie uwzględniana w tabelach Książki Drogi, gotowej do pobrania w zawsze aktualnej formie. Liczba użytkowników w ramach licencji nie jest w żaden sposób ograniczona. System ma charakter usługowy, dostępny w formie abonamentowej.

LP-Drogomistrz®Mobilny dziennik objazdu dróg

Aplikacja mobilna, dostępna na platformie Android, dedykowana przede wszystkim inspektorom pracującym  w większym wymiarze dnia w terenie,  patrolującym drogi i rejestrującym ich aktualny stan techniczny. Aplikacja jest zintegrowana z LP-Portal'em, co umożliwia automatyczną wizualizację zebranych danych na mapie oraz wygenerowanie zestawień zarejestrowanych zdarzeń wraz ze zdjęciami z poziomu przeglądarki internetowej. Wybrane warstwy mapy publikowane w LP-Portal®, są również dostępne w Drogomistrzu. Ponadto zarejestrowane zdarzenia w automatyczny sposób są uzupełniane w Dzienniku Objazdu Drogi generowanym w LP-Portalu.  

lp_drogomistrz_jpg.jpg
google_play_logo_edited.png
google_android_apk_edited.jpg
RoadMan_scheme.png
RoadMan®Ewidencja dróg i obiektów mostowych

Nasz podstawowy program dedykowany administracji drogowej. Funkcjonuje w systemie klient – serwer. Wspomaga prace zarządcy związaną z utrzymaniem i administrowaniem drogami. Współpracuje z bazą danych, w której Zarządca może gromadzić informacje dotyczące m.in. ewidencji pasa drogowego i obiektów mostowych, stanu technicznego dróg, projektów organizacji ruchu. Program działa w środowisku GIS w oparciu o podkłady map topograficznych, ewidencyjnych, zasadniczych oraz innych opracowań kartograficznych. Prezentacja graficzna pasa drogowego odbywa się za pomocą warstw tematycznych na planie sytuacyjnym. Program umożliwia generowanie statystyk oraz raportów takich jak Książka drogi, Książka Obiektu Mostowego, Formularze danych o sieci dróg (dla GDDKiA). 

LPViewerPrzeglądarka danych

Przeglądarka danych EBFViewer przez blisko 15 lat umożliwiała naszym klientom szczegółową analizę danych dostarczanych w ramach naszych usług. W 2020 roku aplikacja przeszła gruntowną metamorfozę i obecnie pod nową nazwą LPViewer nasi klienci otrzymują jeszcze lepszy pakiet narzędzi zintegrowany w prostej i intuicyjnej formie. Funkcjonalność nowej wersji programu umożliwia wyświetlanie fotorejestracji z dowolnej liczby kamer (w tym dokumentacji archiwalnej)  w połączeniu z wizualizacją pozycji na zintegrowanej mapie. Standardowy zestaw narzędzi pomiarowych został rozszerzony o nowe formy wizualizacji wyników pomiarów a w pełni elastyczny interfejs użytkownika umożliwia dowolną konfigurację pola pracy zgodnie z preferencjami użytkownika.