W DROGĘ Z ODPOWIEDNIM WYPOSAŻENIEM

Pojazd STIER podczas wykonywania pomiarów

S.T.I.E.R

Pojazd pomiarowy S.T.I.E.R jest mobilnym laboratorium drogowym do badania współczynników stanu nawierzchni jezdni. Mierzy parametry nierówności poprzecznej i podłużnej drogi oraz rejestruje zdjęcia ortogonalne nawierzchni jezdni.

Podzespoły systemu

S.T.I.E.R. jpg Oberflächenkamera Querebenheit Längsebenheitsmessssystem / Texturerfassung Positionierungssystem Fraunhofer Laserscanner 3D Obrflächen Beleuchtungseinheit

  • Kamera nawierzchniowa
  • Profil poprzeczny
  • Profil podłużny drogi
  • System pozycjonowania
  • Skaner laserowy Fraunhofer (IPM)
  • Model nawierzchni 3D
  • System oświetlenie