W DROGĘ Z ODPOWIEDNIM WYPOSAŻENIEM

L.C.M.S.

LCMS (ang. Laser Crack Measurement System) kanadyjskiej firmy Pavemetrics TM Systems opiera się na wykonaniu wysokiej rozdzielczości obrazu 3D nawierzchni drogowej. Specjalistyczne, szybko klatkowe kamery rejestrują obraz nawierzchni pasa drogowego wraz z obrazem linii laserowej wygenerowanej przy pomocy projektorów laserowych. W wyniku zastosowania takiej techniki powstaje obraz 3D, który służy do automatycznych analiz ukierunkowanych na wykrywanie uszkodzeń nawierzchni.

 

 

Podzespoły systemu

LCMS Kamera przednia System pozycjonowania Precyzyjny pomiar długości Kamery 3D Kamery 3D - prezentacja uszkodzeń
  • Prędkość pomiarowa: do 100km/h
  • Odstęp między profilami: 1-5mm (konfigurowalne)
  • Rozdzielczość pozioma: 4096 punków/profil
  • Dokładność odczytu: 0.5mm
  • Możliwość pomiaru w dzień lub w nocy
  • Rozdzielczość zdjęć z kamery przedniej: 1280x960px
  • Pomiar współczynnika makrotekstury
  • Pomiar głębokości kolein
  • Identyfikacja zaniżeń i zawyżeń