Aplikacja internetowa LP-Portal.

 Główne zalety aplikacji LP-Portal:

 • Dostęp dla każdego odwiedzającego do podstawowych danych o drogach (mapa sieci dróg, wykaz dróg, zdjęcia z google street View),
 • Dostęp do publicznych serwisów mapowych (np.: opracowań kartograficznych publikowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii - Geoportal);
 • nieograniczony po zalogowaniu, dostęp do pełnej bazy ewidencji dla autoryzowanych użytkowników (login, hasło).
 • Dostępność danych (w tym np.: fotorejestracji,książek dróg, protokołów z przeglądów okresowych dróg) bez konieczności gromadzenia i przechowywania danych o bardzo dużej objętości na lokalnych komputerach i serwerach w urzędzie;
 • Możliwość publikacji dowolnych danych przestrzennych;
 • Wykonywanie pomiarów na mapie oraz na fotorejestracji pasa drogowego;
 • Dostęp do danych drogowych (ewidencja, stan techniczny) dla nieograniczonej ilości użytkowników;
 • Intuicyjny adres : gminanazwa(powiatnazwa).lp-portal.pl

 

Dostępne funkcje aplikacji LP-Portal: 

 • Dynamiczna legenda generowana tylko dla aktywnych warstw mapy w aktualnym widoku;
 • Narzędzie umożliwiające odczyt atrybutów obiektów wyświetlonych na mapie;
 • Narzędzie wykonywania pomiarów na mapie:
  • pomiar współrzędnych punktów w dowolnym układzie współrzędnych,
  • pomiar długości / odległości,
  • pomiar powierzchni.
  • Graficzna prezentacja na mapie danych dotyczących ewidencji i diagnostyki stanu technicznego dróg bezpośrednio z bazy danych systemu RoadMan, np.: część funkcji portalu aktywna jest dla każdego odwiedzającego stronę;
  • Przeglądarka danych z następującymi funkcjami:
   • generowanie statystyk,
   • możliwość filtrowania, sortowania i przeszukiwania danych,
   • eksport wyników do plików CSV, XLS oraz PDF,
   • możliwość pobrania dokumentacji załączonej do bazy danych, np.: Książka drogi, Protokół z przeglądu okresowego drogi,
   • Generowanie wydruków wybranych fragmentów map w zadanej skali i formacie arkusza do plików PDF,
   • Możliwość prezentacji tras komunikacji, przystanków autobusowych, strefy płatnego parkowania, planów zagospodarowania przestrzennego w aplikacji.

 

Dodatkowe możliwości aplikacji LP-Portal: 

 • Mini-lp-portal- aplikacja umożliwia udostępnienie mapy dróg na stronie internetowej zarządcy:
  • Edytor utrudnienia w ruchu –funkcja umożliwia wprowadzanie informacji o trwających inwestycjach drogowych oraz innych utrudnieniach.
  • Edytor zimowe utrzymanie – funkcja umożliwia wprowadzanie informacji o zimowym utrzymaniu na drogach.
  • Edytor wypadki i kolizje – funkcja umożliwia prowadzenie aktualnej ewidencji wypadków i kolizji.
  • Edytor zgłoszeń – funkcja umożliwia wprowadzanie informacji o wykonywanych pracach na drogach
  • Edytor własności gruntów - funkcja umożliwia wyświetlanie i zarządzanie działkami ewidencyjnymi na terenie zarządcy dróg.
  • Edytor reklam - rozwiązanie umożliwia wprowadzanie szczegółowych informacji na temat inwentaryzowanych reklam bezpośrednio do portalu.

 

 

 

Widok aplikacji internetowej LP-Portal.

lp-portal Warstwy mapy Mapa Pomiary Fotorejestracja Ewidencja dróg i mostów Statystyki Edytory
System referencyjny
Fotorejestracja
LCMS
Ocena stanu nawierzchni
Własności gruntów