Pomiar natężenia ruchu

Celem prowadzonych badań jest ocena natężenia ruchu pojazdów w wybranych punktach na sieci drogowej, w tym również na przejazdach kolejowych.

Pomiar polega na obserwacji i ręcznym spisywaniu liczby pojazdów z podziałem na ich kategorie. Badanie odbywa się przez określony przepisami czas w wyznaczonych miejscach. Pomiar ruchu dostarcza danych do zarządzania, planowania, projektowania i remontu sieci drogowej.

Opracowanie zawiera:

  • Sprawozdanie techniczne z wykonanych prac wraz z arkuszami wypełnionymi przez obserwatorów podczas pomiaru natężenia ruchu,
  • Wyniki pomiarów w odpowiednio przygotowanych i wypełnionych arkuszach kalkulacyjnych.