OCENA STANU TECHNICZNEGO W SZCZEGÓŁACH

Przeglądy okresowe mostów

Ewidencję wykonujemy w formie elektronicznej powiązanej z bazą danych dedykowanego oprogramowania RoadMan, jak również w formie papierowej. Książka obiektu mostowego zawiera wszystkie wymagane formularze oraz dokumentację fotograficzną. W ofercie posiadamy również usługę kontroli okresowej obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady, przepusty). Usługi te wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  • Prawo Budowlane, art. 62,ust.1 pkt.2 z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami
  • Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. (Dz. U. nr 67, poz.582),
  • Instrukcja przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich – Załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r.
 

Rodzaj świadczonych usług:

  • Kontrola roczna (przegląd podstawowy) dokonywana w celu oceny i rejestracji aktualnego stanu technicznego obiektu, jak również określenia warunków bezpiecznej eksploatacji, oraz potrzeb i zakresu niezbędnych robót bieżącego utrzymania i remontów,
  •  

  • Kontrola 5-letnia (przegląd rozszerzony) jest to kontrola dokonywana w celu oceny i rejestracji aktualnego stanu technicznego obiektu, przydatności obiektu do użytkowania, estetyki obiektu, oraz jego otoczenia, jak również określenia warunków bezpiecznej eksploatacji, potrzeb i zakresu niezbędnych robót bieżącego utrzymania oraz remontów.