Najczęściej zadawane pytania - SIBView5

Brak aktywnych ikon w programie

Brak aktywnych ikon w programie

Program SibView5 mógł zostać uruchomiony dwukrotnie. Aby naprawić ten problem należy:

  1. Uruchomić w menu Narzędzia – Opcje.
  2. W zakładce Zaawansowane kliknąć na pozycji Plik rejestracyjny baz danych.
  3. Następnie po kliknięciu na ikonie    wskazać plik LOCDBS.SVL

Nieaktywna ikona Mapy Interaktywnej.

Nieaktywna ikona Mapy Interaktywnej.

Brak lub błędna ścieżka mapy interaktywnej. Aby naprawić ten problem należy:

  1. W Administratorze baz danych otworzyć okno Właściwości baz danych.
  2. W oknie właściwości kliknąć na pozycji: Mapa Interaktywna / Folder Map.
  3. Po kliknięciu na ikonie  wskazać poprawną lokalizację Mapy interaktywnej.

Po kliknięciu w module video na nazwie kamery pokazuje się błąd o złej lokalizacji folderu

Po kliknięciu w module video na nazwie kamery pokazuje się błąd o złej lokalizacji folderu

Podczas procesu fotorejestracji lokalizacja folderu ze zdjęciami była inna niż obecnie. Należy przywrócić poprzedni stan lokalizacji folderów lub ponownie wykonać proces fotorejestracji na nowej bazie video.

Nie można wydrukować Książki Drogi

Nie można wydrukować Książki Drogi

Możliwe przyczyny:

  1. Brak zainstalowanej drukarki – należy zainstalować w systemie operacyjnym drukarkę.
  2. Brak ustawionej drukarki domyślnej – należy ustawić w systemie operacyjnym drukarkę domyślną.

Na liście Raportów nie wyświetlają się wszystkie pozycje (brak raportów 1, 4 oraz 7-15)

Na liście Raportów nie wyświetlają się wszystkie pozycje (brak raportów 1, 4 oraz 7-15)

Użytkownik nie zaznaczył żadnego odcinka w jednym z widoków.

Najczęściej zadawane pytania - Roadman

Przy próbie logowania pokazuje się komunikat „Błędne dane autoryzacji”

Przy próbie logowania pokazuje się komunikat „Błędne dane autoryzacji”

Wskazówka: Należy upewnić sie, że wpisywana nazwa użytkownika oraz hasło są poprawne. W loginie i haśle rozróżnianie są małe i wielkie litery. Nazwa loginu przekopiowywanego np. z pliku tekstowego nie może zawierać spacji. 

Przy próbie logowania pokazuje się komunikat „Błąd połączenia z bazą.”

Przy próbie logowania pokazuje się komunikat „Błąd połączenia z bazą.”

Wskazówka: Należy wcisnąć przycisk Opcje i upewnić sie, że podany adres bazy jest prawidłowy.

Przy próbie uruchomienia sekwencji zdjęć w module Dokumentacja pokazuje się komunikat „Proszę włożyć dysk oznaczony jako”

Przy próbie uruchomienia sekwencji zdjęć w module Dokumentacja pokazuje się komunikat „Proszę włożyć dysk oznaczony jako”

Wskazówka: należy upewnić się czy podano prawidłową ścieżkę do katalogu z sekwencją zdjęć. Należy wybrać z menu Narzędzia/Opcje. Następnie Ustawienia kategorii i z listy Kategoria dokumentacji wybrać Sekwencje zdjęć. Jeżeli nie jest wskazana ścieżka należy ją wskazać wybierając przycisk Dodaj folder

Brak podkładów warstw mapy na liście warstw oraz na mapie

Brak podkładów warstw mapy na liście warstw oraz na mapie

Wskazówka: należy upewnić się czy istnieje katalog, z którego wykonany był import mapy podczas konfiguracji programu. Lokalizacja katalogu jest wskazywana po kliknięciu przycisku Import warstwy w oknie głównym mapy.

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na pytania, kliknij poniższy baner, aby połączyć się z naszym pracownikiem.

 

Zdalnej pomocy udzielamy od Pn. do Pt. w godzinach 7:00 - 14:30