NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA DROGAMI

RoadMan

RoadMan jest to najnowszy produkt dostępny w ofercie spółki Lehmann+Partner, pełniący funkcję systemu wspomagającego zarządzanie drogami i obiektami mostowymi zarządców dróg wszystkich kategorii.

Bazując na wieloletnich doświadczeniach przy wdrażaniu platformy SIBView5 udało się stworzyć system spełniający oczekiwania klientów. Jest to produkt umożliwiający stworzenie kompletnego Banku Informacji Drogowej.

 

Podstawowe funkcje systemu RoadMan:
 • Praca w sieci jako aplikacja klient-serwer
 • Kontrola uprawnień użytkowników
 • Prezentowanie rzeczywistego obrazu korytarza drogi (planu liniowego) na mapie wraz z podkładami map zasadniczych, ewidencyjnych czy topograficznych
 • Tworzenie projektów organizacji ruchu
 • Generowanie raportów Książki Drogi zgodnie z Rozporządzeniem
 • Generowanie predefiniowanych statystyk na temat zawartości bazy danych
 • Generowanie plików PDF z planem liniowym drogi oraz schematów skrzyżowań
 • Rozbudowana opcja definiowania filtrów obiektowych i sieciowych
 • Prezentacja wyników oceny stanu nawierzchni wykonanej metodami SOSN lub BIKB
 • Moduł zarządzania obiektami mostowymi
 • Moduł zarządzania pasem drogowym
 • Moduł prezentacji zdjęć sekwencyjnych korytarza drogi
 • Moduł dokumentów
 • Narzędzia do kalibracji i przycinania podkładów rastrowych

Widoki systemu RoadMan

Roadman Widoki sieci drogowej Mapa Sekwencja zdjęć Przeglądarka dokumentów Dokumentacja Zarządzanie filtrami Edytor danych Warstwy mapy Raportowanie
 • Widoki sieci drogowej
 • Mapa
 • Sekwencja zdjęć
 • Przeglądarka dokumentów
 • Dokumentacja
 • Zarządzanie filtrami
 • Edytor danych
 • Warstwy mapy
 • Raportowanie