Statystyki

  • Możliwość eksportu do pliku xls. csv.
  • Dane o wszystkich elementach wyposażenia drogi
  • Dane z edytorów Wycena gruntów i majątku
  • Zajęcie pasa