Aplikacja EBFViewer.

Program EBFViewer jest przeglądarką zdjęć wykonanych przez pojazdy pomiarowe służące do wykonywania fotorejestracji korytarza drogi. Aplikacja umożliwia przeglądanie materiału korytarza drogi w podziale na system referencyjny, czyli drogi i odcinki.

 

Program posiada następujące możliwości: 

 • odtwarzanie automatyczne, poprzez wyszukanie i prezentację zdjęć dla wskazanego przez użytkownika pikietaża i wybranych kamer,
 • automatyczne przechodzenie do następnego odcinka w ciągu drogi,
 • możliwość ciągłego odtwarzania zdjęć w kierunku przejazdu a także w kierunku przeciwnym,
 • grupowanie i sortowanie informacji o liście nagranych odcinków na danym nośniku,
 • wyświetlanie siatki pomiarowej na zdjęciach,
 • kopiowania zdjęć do schowka,
 • sterowanie szybkością odtwarzania,
 • drukowanie zdjęć,
 • wyświetlania współrzędnych zdjęć w różnych układach współrzędnych (1965,1992, 2000, UTM oraz WGS84),
 • przesyłanie współrzędnych zdjęcia do serwisów Google Maps, GeoPortal oraz GeoPortal2,
 • połączenie DGPS umożliwiające przechwytywanie zdarzeń EBFViewera w zewnętrznych systemach GIS (na przykład QuantumGIS),
 • jednoczesne prezentowanie informacji dotyczących miejsca wykonania przeglądanych aktualnie zdjęć (bez względu na tryb przeglądania):
  • pikietaż lokalny (długość od początku odcinka),
  • pikietaż drogi (długość w ramach własności zarządcy),
  • kilometraż globalny,
  • pomiar elementów na zdjęciach:
   • pomiar punktu (współrzędnych),
   • pomiar odcinka,
   • pomiar łamanej (polilinii),
   • pomiar powierzchni,
   • powiększanie fragmentu zdjęcia, pokazywanie lokalizacji bieżącego zdjęcia na mapach GoogleMaps, Geoportal 2,
   • przedstawienie położenia granic działek ewidencyjnych pasa drogowego i bezpośrednio do niego przylegających, na odtwarzanej fotorejestracji. Granice działek wraz z ich numerami wyświetlane są w sposób dynamiczny, pojawiając się na kolejnych zdjęciach. Funkcja jest aktywna dla widoku z kamer przednich i bocznych. Funkcja będzie dostępna w przypadku udostępnienia przez Zamawiającego numerycznej mapy ewidencyjnej w pliku formatu *.shp,
   • wizualizację skrajni drogowej:
    • ręczne ustawienie odległości od krawędzi jezdni, informująca o skrajni poziomej (czerwone linie),
    • ręczne ustawienie wymaganej dla danej kategorii drogi skrajni pionowej (niebieskie linie).
EBFViewer działki
EBFViewer LCMS
EBFViewer Skrajnia