Wejście do grupy GINGER

Pragniemy poinformować o zmianach w strukturach naszej firmy, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich tygodni. Firma Lehmann+Partner opuściła grupę Vectra i stała się częścią grupy GINGER.

Szanowni Państwo,

Od 2012 roku firma Lehmann + Partner Polska wraz z Lehmann + Partner Niemcy była częścią francuskiej grupy Vectra, dzięki czemu mogliśmy rozszerzać zakres działalności, stworzyć nowe technologie, systematycznie podnosić jakość oferowanych usług, aby zapewnić możliwie najbardziej dopasowaną do Państwa ofertę. Po okresie zdobywania i wymiany doświadczeń przy realizacji wspólnych przedsięwzięć doszliśmy do granic możliwości dalszego rozwoju, w związku z czym zakończyliśmy współpracę z grupą Vectra.

Mając na uwadze potrzeby naszych Klientów, kierując się koniecznością nieustannego doskonalenia jakości usług w oparciu o najnowocześniejsze światowe rozwiązania technologiczne dalej chcemy iść międzynarodową drogą, dlatego staliśmy się częścią francuskiej grupy GINGER.

http://www.ginger-cebtp.com/

GINGER zatrudnia ok. 1500 pracowników w ponad 70 filiach, jest liderem w zakresie badań, kontroli i analizy ziemi, wody, materiałów i technologii, realizującym projekty na całym świecie. Dzięki tej fuzji rozszerzyliśmy spektrum usług. Celem dla Lehmann + Partner jest działanie wewnątrz grupy GINGER jako centrum kompetencyjne dla mobilnej inwentaryzacji dróg oraz oceny stanu nawierzchni. Naszymi ofertami uzupełniamy się wzajemnie w zakresie infrastruktury drogowej, grupa Lehmann + Partner, specjalista w zakresie ewidencji dróg oraz przeprowadzania oceny stanu dróg i GINGER, zaangażowany w szczególności w przeprowadzanie laboratoryjnych badań, kontroli i analiz.

W wyniku połączenia z grupą GINGER zmianie ulegnie nasz wizerunek - strona internetowa, logo, ulotki i materiały marketingowe. Zmodyfikowana zostanie także nazwa aplikacji internetowej przyjmując oznaczenie LP-Portal i adres: http://lp-portal.pl.

Zmiany w strukturze właścicielskiej przedsiębiorstwa będą miały korzystamy wpływ na naszą działalność, w dalszym ciągu będziemy dążyć do realizacji celu, którym jest zapewnienie najwyższej jakości usług. Od 16 lat działamy na polskim rynku pod nazwą Lehmann + Partner Polska, współpraca z naszymi Partnerami oraz zdobyte doświadczenie pozwoliło na zbudowanie wiarygodnej marki w dziedzinie pomiarów drogowych i ewidencji dróg. Jesteśmy przekonani, że z grupą GINGER będziemy jeszcze lepiej realizować usługi oraz kontynuować współpracę z Państwem przy realizacji obecnych i przyszłych projektów.

Dziękujemy za zaufanie, którym Państwo nas obdarzyliście.

 

Z pozdrowieniami

Wojciech Kaczmarek i Michał Maciołek

Zarząd Lehmann+Partner Polska

 

Na zdjęciu od lewej: Michał Maciołek (Wiceprezes Lehmann+Partner Polska), Jens Morawietz (Prezes Lehmann+Partner GmbH), Wojciech Kaczmarek (Prezes Lehamnn+Partner Polska), Philipe Margarit (Prezes GINGER CEBTP), dr Dirk Ebersbach (Prezes Lehmann+Partner GmbH), Philipe Rabut (Wiceprezes GINGER CEBTP)