Projekty Stałej Organizacji Ruchu i Ewidencja Dróg dla Gminy Zgorzelec

Zrealizowaliśmy kompleksową usługę dla Gminy Zgorzelec, która informuje o tym w artykule na swojej stronie.

Zadanie składało się z aktualizacji systemu referencyjnego sieci dróg gminnych,  fotorejestracji i inwentaryzacji pasa drogowego oraz wdrożenie oprogramowania RoadMan. Przeprowadziliśmy również kontrolę okresową stanu nawierzchni oraz obiektów mostowych (w formie przeglądów 5-letnich). Najważniejszym z punktu widzenia mieszkańców gminy, było sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu, który został pozytywnie zaopiniowany przez Starostę Zgorzeleckiego.

Uruchomiliśmy również usługę Vectraportal, umożliwiającą dostępu do danych ewidencji dróg przez przeglądarkę internetową:

http://gminazgorzelec.vectraportal.pl.

 

Więcej szczegółów w artykule:

www.gmina.zgorzelec.pl/content.php?cms_id=2082&lang=pl&p=p1