Ewidencja przystanków

Opracowania zawiera: 

 •  Inwentaryzację przystanków w granicach administracyjnych danego zarządcy na drogach poszczególnych kategorii:
  • krajowych,
  • wojewódzkich,
  • powiatowych,
  • gminnych.
  • Wykonanie mapy sieci drogowej dla danego obszaru administracyjnego, z prezentacją graficzną położenia przystanków w ustalonej skali - 2 egzemplarze.
  • Graficzne przedstawienie położenia przystanków na mapie interaktywnej w aplikacji ,,LP-Portal’’ na warstwie ,,Przystanki”.

   

 •  Przygotowanie zestawienia przystanków w pliku programu Excel, zgodnie z ustalonym wzorem.