ZBIERAMY WSZYSTKIE DETALE

Pomiar natężenia ruchu

Celem prowadzonych badań jest ocena natężenia ruchu pojazdów na drogach wszystkich kategorii. Pomiar polega na obserwacji i ręcznym spisywaniu liczby pojazdów z podziałem na ich kategorie. Badanie odbywa się przez określony przepisami czas w wyznaczonych przez zleceniodawcę miejscach. Pomiar ruchu dostarcza danych do zarządzania, planowania, projektowania i remontu sieci drogowej.

Wyniki badań przekazywane są w postaci sprawozdania wraz z arkuszami wypełnionymi przez obserwatorów podczas pomiaru natężenia lub w postaci elektronicznej w odpowiednio przygotowanych i wypełnionych arkuszach kalkulacyjnych.