Inwentaryzacja reklam

Opracowanie zawiera: 

 • Lokalizację reklam w granicach pasa drogowego:
  • podanie kilometraża najbliższej drogi,
  • określenie współrzędnych geograficznych,
  • podanie numeru działki ewidencyjnej, na której umieszczona jest reklama.
 • Wprowadzenie informacji o położeniu reklamy do bazy danych oprogramowania „RoadMan” oraz aplikacji internetowej „LP-Portal”, wraz z graficzną prezentacją na mapie interaktywnej.

 

Ponadto opracowanie może zawierać: 

 • Wymiary reklamy wraz z określeniem powierzchni z dokładnością do 1 m²,
 • Określenie typu reklamy (jednostronna, dwustronna, ruchoma, świetlna),
 • Sposób mocowania (wysięgnik, maszt, ogrodzenie, budynek),
 • Dokumentację fotograficzną przedstawiającą treść reklamy i oraz jej lokalizację w pasie drogowym. Zdjęcia w formacie jpg, są przypisywane właściwej reklamie w bazie danych oraz są wyświetlane w aplikacji ,,LP-Portal’’.
Reklama w RoadMan
Wykaz reklam w RoadMan
Edytor reklam
Spis reklam w aplikacji internetowej
Statystyka reklam w aplikacji RoadMan