Ewidencja drzew w pasie drogowym.

Oferujemy kompleksową ewidencję i diagnostykę drzew rosnących w pasie drogowym. Rozróżniamy dwa rodzaje ewidencji:

Inwentaryzacja podstawowa, która obejmuje:

 • lokalizację drzewa (numer drogi, odcinek, pikietaż, kilometraż) w oparciu o posiadany system referencyjny sieci dróg,
 • skrajnie pozioma [m],
 • status drzewa (istniejące, do wycinki),
 • typ drzewa (iglaste / liściaste),
 • rodzaj drzewa (np.: olcha),
 • przynależność do zarządcy (w pasie drogowym / własność prywatna poza pasem drogowym),
 • stan drzewa,
 • uszkodzenia na drzewie,
 • wprowadzenie dodatkowych uwag i komentarzy do danego drzewa – w tym ocena wpływu na bezpieczeństwo użytkowników drogi.

 

Inwentaryzacja szczegółowa, które obejmuje:

 • pierśnica mierzona na wysokości 130cm,
 • dokładny gatunek np.: kasztanowiec zwyczajny
 • nazwa gatunkowa w języku łacińskim np..: Aesculushippocastanum L.
 • współrzędne GPS,
 • wysokość (m),
 • określenie wartości drzewa (pomnik przyrody, gatunek chroniony, ostoja gatunków chronionych),
 • rodzaj obiektu (drzewo, krzew),
 • użytkowanie,
 • podłoże,
 • zmiany otoczenia,
 • ekspresja na wiatr,
 • następnym ocenianym czynnikiem są cechy mające wpływ na prawdopodobieństwo upadku. Ocenie podlega każda widoczna część rośliny. Zaczynając od nasady pnia ocenie podlegają pęknięcia gleby, uszkodzeniem korzeni owocnikami grzybów oraz rozkład korzeni. Następna część drzewa to odziomek, na którym sprawdzane jest występowanie owocnika grzybów, ślady rozkładu, uszkodzenia nabiegów, pęknięcia. W pniu określane są pęknięcia, rozkład, pochylenie, słabe rozwidlenie, owocniki grzybów. Przesuwając się do wierzchołka rośliny, oceniana jest nasada korony pod kątem ran, rozkładu, słabego rozwidlenia, dziupli i grzybów. Oceniane są także konary, w których kontroli podlega wygonienie pędów, słabe rozwidlenie, martwe gałęzie, dziuple i grzyby.
Drzewa w aplikacji RoadMan
Drzewa
Formularz diagnostyki drzew
Fotorejestracja drzew w pasie drogowym