Usługi dodatkowe.

W pakiecie usług dodatkowych proponujemy Państwu zebranie informacji odnośnie infrastruktury oraz mienia komunalnego powiązanego z drogami. Posiadanie bazy obejmującej szerokie spektrum informacji przestrzennej wspomoże procesy kompleksowej analizy, projektowania oraz zarządzania drogami. Stanowi cenne źródło informacji, które dzięki programowi RoadMan w szybki i łatwy sposób pozwala na dostęp do dodanych graficznych (mapa) jak i zestawień w postaci raportów i statystyk.