ZBIERAMY WSZYSTKIE DETALE

Książka obiektu mostowego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 67 poz.582 i 583) z dnia 16 lutego 2005 roku. zarządca obiektu mostowego ma obowiązek prowadzenia jego ewidencji. Ewidencję taką wykonujemy w formie elektronicznej przechowywanej w bazie danych jak również w formie papierowej. Książka obiektu mostowego zawiera wszystkie wymagane przez prawo formularze oraz dokumentację fotograficzną.

W naszej ofercie znajdują się także przeglądy obiektów mostowych.

Strona tytułowa
Parametry identyfikacyjne i techniczne