ZBIERAMY WSZYSTKIE DETALE

Książka drogi

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 67 poz.582 i 583) z dnia 16 lutego 2005 roku, nakłada na każdego zarządcę obowiązek prowadzenia ewidencji dróg. Firma Lehmann+Partner Polska Sp. z o.o., wykorzystując najnowsze rozwiązania techniczne oraz zatrudniając wykwalifikowany personel wychodzi na przeciw zapotrzebowaniu na tego typu usługi.

Oferujemy rozwiązania dla Zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, dostosowując ofertę do indywidualnych potrzeb klienta. Oferujemy ewidencję dróg w postaci papierowej, a także elektronicznej, która przy wykorzystaniu oprogramowania wspomagającego zarządzanie (SibView5, RoadMan), pozwala na szybki dostęp do zgromadzonych danych. Ewidencja w formie elektronicznej ułatwia tworzenie raportów i statystyk, jak również zawiera mapę interaktywną, która współpracuje z bazą danych oraz z systemem referencyjnym. Zarządca może też łatwo dokonać samodzielnej aktualizacji danych lub zlecić jej wykonanie naszej firmie.