Inwentaryzacja dróg

Podstawa prawna wykonywania ewidencji dróg:

 • Inwentaryzację elementów drogi wykonujemy w granicach działek pasa drogowego zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 67 poz.582 i 583) z dnia 16 lutego 2005r.

Inwentaryzację pasa drogowego wykonujemy w oparciu o:

 • wykonaną fotorejestrację korytarza drogi,
 • numeryczne mapy ewidencji gruntów i budynków, zasadniczej (przekazane przez Zamawiającego, pomagamy w pozyskaniu bezpłatnych podkładów mapowych z ośrodków geodezyjnych).

Opracowanie zawiera informacje obligatoryjne znajdujące się Książce Drogi:

Fragment inwentaryzacji bligatoryjnej pasa drogowego.
 • inwentaryzację parametrów technicznych drogi:
  • parametry elementów korytarza drogi (lokalizacja, szerokość, długość, powierzchnia i rodzaj nawierzchni),
  • informacje o obiektach mostowych (lokalizacja),
  • informacje o skrajniach (lokalizacja, rodzaj obiektu, szerokość),
 • inwentaryzację zagospodarowania dróg:
  • informacje o obiektach przydrożnych (lokalizacja),
  • uzbrojenie naziemne (lokalizacja, rodzaj),
 • inwentaryzację wyposażenia dróg:
  • informacje o oświetleniu.

Opracowanie może również zawierać informacje dodatkowe:

Fragment inwentaryzacji obligatoryjnej oraz dodatkowej pasa drogowego.

Opracowane dane przekazujemy w uzgodnionej z Zamawiającym formie:

 • wygenerowanych książek dróg do pliku PDF,
 • wydrukowanych książek dróg,

 

 • bazy danych w oprogramowaniu RoadMan,
 • graficzna prezentacja na warstwach mapy w postaci planu sytuacyjnego pasa drogowego,
 • graficzna prezentacja wszystkich elementów pasa drogowego na mapie jako obiekty punktowe oraz liniowe w sposób prezentujący ich rzeczywiste położenie,
 • graficzna prezentacja wszystkich elementów pasa drogowego na mapie jako powierzchniowe w sposób prezentujący ich rzeczywiste położenie,
 • graficzna prezentacja elementów pasa drogowego (elementy powierzchniowe drogi i skrzyżowania, oznakowanie, oświetlenie) udostępniamy za pośrednictwem usługi WMS i które mogą zostać wyświetlone jako warstwa w internetowych przeglądarkach Systemów Informacji Przestrzennych,
 • graficzna prezentacja elementów pasa drogowego w przeglądarce internetowej lp-porta.pl,
 • graficzna prezentacja elementów pasa drogowego za pośrednictwem KML.

Dotyczy warstw: elementy powierzchniowe drogi oraz skrzyżowania, oświetlenie, oznakowanie pionowe i poziome. Pliki KML odtwarzane są w darmowych aplikacjach: GoogleEarth oraz QGis. Zachowują kształt i atrybuty elementów, tak jak w oprogramowaniu RoadMan. Rozwiązanie umożliwia oglądanie inwentaryzacji dróg, na stanowiskach pracy bez oprogramowania RoadMan.