ZBIERAMY WSZYSTKIE DETALE

Ewidencja dróg leśnych

Oferujemy kompletną ewidencję dróg leśnych na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji:
 • Oprogramowanie do prowadzenia ewidencji dróg
 • Inwentaryzacja dróg leśnych
 • Dokumentacja fotograficzna korytarza drogi
 • Wizualna ocena stanu technicznego dróg
 • Koncepcja obszarów transportowych
 • Kierunki przepływu potoku ładunków
 • Generowanie statystyk i raportów>
 • Przeglądy obiektów inżynierskich (mosty, przepusty)
 • Wyliczanie wskaźnika gęstości sieci dróg leśnych
 • Harmonogramy budowy, przebudowy oraz utrzymania dróg
 • Eksport danych do formatów współpracujących z oprogramowaniem SILP

 

Pojazdy przystosowane do pracy w terenie:
 • Suzuki Grand Vitara 4x4 (4 kamery)
 • Quad Yamaha Grizzly 4x4 (2 kamery)
 • odbiornik GPS do rejestracji współrzędnych
 • kamery cyfrowe do wykonywania zdjęć korytarza drogi
 • czujnik do pomiaru długości drogi

 

Wyniki ewidencji przedstawione są w postaci:
 • Karty ewidencyjnej drogi
 • Map tematycznych
 • Planu liniowego
 • Zdjęć sekwencyjnych drogi